TR    |    EN

Mevzuat

Yabancı Bayraklı Yatlarla İlgili 9 No.lu Tebliğ

Yat Turizmi Yönetmeliği

Denizcilik Müsteşarlığı Mevzuat Veritabanı

Linkler

Cumhurbaşkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başbakanlık

Ulaştırma Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Resmi Gazete

Denizcilik Müsteşarlığı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Resmi Gazete

Denizcilik Müsteşarlığı


Bu hizmet. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Gemi AcentasıBelgesi'ne sahip
                        Karayel Yatçılık güvencesindedir.
©2009 - Karayel Yatçılık Ltd. Şti.                                                                                                              Yasal Uyarı